Projekter

Igangværende projekter

Thorasdal – 75 nye almene boliger i Hinnerup

På arealet mellem Ådalsvej, Fredensgade og Østergade i Hinnerup opfører AL2bolig en ny boligafdeling, Thorasdal. Den nye boligafdeling kommer til at rumme 75 lejligheder på mellem 65 og 115 kvadratmeter som er fordelt på mellem 2 til 5 værelser. Indflytning er planlagt til slutningen af 2024.

Afdelingen opføres med henblik på at blive DGNB certificeret og på den måde sikre balance mellem den sociale-, økonomiske- og miljømæssige bæredygtighed i projektet.

Lund Byggefirma udfører:

 • Vinduesmontage
 • Lette facader med klikfals
 • Murkroner og inddækninger
 • Lette skillevægge
 • Nedsænket lofter og inddækninger
 • Indvendige døre og snedkerarbejdet

Byggeår: 2023-2024
Bygherre: AL2bolig
Totalentreprise: Erhverv og Bolig Byg A/S
Arkitekt: ERIK arkitekter A/S
Ingeniør: DAI A/S
Tømrerentreprisen: Lund Byggefirma A/S

Du kan læse mere om projektet i brochuren på AL2boligs hjemmeside.

fotografen er på vej

Søhøjhusene i Spørring

Lund Byggefirma har fået tømrerentreprisen på byggeriet af 70 rækkehuse i Spørring mellem Randers og Aarhus.

Byggeriet består af 16 blokke med 4 – 6 rækkehuse i hver. Rækkehusene er i 2 etager med lodret lejlighedsskel.

Lund Byggefirma skal lave tagkonstruktion med trempelvægge og ovenlys, montere vinduer og døre i facader, indvendigt snedkerarbejde og skure m.m.

Byggeår: 2023-2024
Bygherre: Thøgersen & Co.
Totalentreprise: Thøgersen & Co.
Størrelse: 7.227,3 m²
Arkitekt: Svend Poulsen A/S
Ingeniør: Svend Poulsen A/S
Tømrerentreprisen: Lund Byggefirma A/S

Søhøjhusene i Spørring

Eksempler på tidligere gennemførte projekter

185 boliger og 8 erhvervslejemål. Den ene karré har 4 etager og den anden karré har 9 etager og kælder fordelt på 2 etager.

Den ene bygning udføres i 3-4 etager over terræn. Bygningen afsluttes med “skrå” tagopbygning og tagterrasser. Stueplan udføres med etagehøjde på 4,5 meter. Mellemste etager udføres hver især med etagehøjde på 3,2 meter. Øverste etage udføres med varierende etagehøjde, der følger taghældning spændende fra 1,8 til 6,2 meter. Der udføres hemse i nederste lejligheder, hvor dette muliggøres af den øgede etagehøjde.

Den anden bygning udføres i 4-9 etager over terræn. Bygningen afsluttes med “skrå” tagopbygning og tagterrasser.

 • Byggeår: 2021-2023
 • Bygherre: Bassin 7 Bolig ApS (Anders Holch Povlsen og byudviklerne Rune Kilden og Stine Hindby)
 • Totalentreprise: Kaj Ove Madsen A/S Aarhus
 • Tømrerentreprise: Lund Byggefirma A/S
 • Størrelse: ca. 19.000 m² (Bassin 7 Tårnet og Karéerne)
 • Ingeniør: Arne Elkjær A/S
 • Arkitekt: SLETH Arkitekter

Læs mere på Karréernes hjemmeside

Bassin 7

På den tidligere GASA-grund i Tilst ved Aarhus opfører Dansk Boligbyg A/S 45 rækkehuse på etape 2 i kvarteret Blomsterhaven. Målgruppen til lejeboligerne er unge familier med små børn, som ønsker at bosætte sig udenfor Aarhus centrum, hvor der er mulighed for at leje et nyt rækkehus med have til ca. samme pris som en 2-vær. lejlighed i den indre by.

GASA-grunden i Tilst har de seneste år været under en stor omdannelse, til en ny bydel med rækkehuse, lejligheds-karréer og ungdomsboliger samt en dagligvarebutik.

Byggeår: 2022-2023

Bygherre: Ejendomsudviklingsfirmaet Calum

Totalentreprise: Dansk Boligbyg

Størrelse: 4709 m²

Arkitekt: Luplau & Poulsen, Aarhus

Ingeniør: Svend Poulsen A/S

Tømrerentreprisen: Lund Byggefirma A/S

Læs mere på Blomster Rækkernes hjemmeside.

Boliger i Tilst

De 38 boliger, fordelt på 3 punkthuse, hver med 4 etager plus parterre er beliggende i et rekreativt område – ved anlægget midt i Videbæk – med bakker, bassiner og vild beplantning, der skaber liv mellem husene. Der bliver adgang til boligerne i 2 niveauer, idet punkthusene opføres på et skrånende terræn. Området bindes sammen af en øst-vest gående grussti, og der bliver fælles terrasse, som bygger bro over en bæk.

Boligerne bliver bygget i et grønt område med træer, som kan nydes fra de rummelige altaner og store vinduer, der lukker dagslys helt ind i hjemmet. I stueetagen er der 2-værelses lejligheder og på de andre etager er der 3-værelses lejligheder som er moderne og funktionelle med køkken-alrum og store, tilgængelige badeværelser med adgang fra både entré og soveværelse.

Husene udføres i materialer, som udover at være æstetiske også lever op til kravet om en lang levetid og lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Byggeår: 2021-2022

Bygherre: Bomidtvest

Totalentreprise: Dansk Boligbyg

Størrelse: 4.565 m2

Arkitekt: ERIK arkitekter

Ingeniør: Rønslev

Tømrerentreprisen: Lund Byggefirma A/S

Læs mere om projektet på Dansk Boligbygs hjemmeside .

Boliger

Renovering af en gammel maskinhal som er brudt ned til spærene, og som bliver bygget op igen til lagerhal med to integrerede laboratorier. Det er Viking Danmark der er bygherre, men de lejer bygningen ud til Teknologisk institut, som skal bruge den til gødnings (gylle) analyse el.l.

Bygningen kommer udvendigt til at fremstå med sorte træfacader, pandepladetag, industriport, og hvide træalu vinduer og døre. Indvendigt med slagfast cementspunplade på vægge og troldtekt på loftet i lagerdelen, fermacellvægge, rockfonlofter og epoxygulve i laboratorierne.

Byggeår: 2022 (renovering)

Bygherre: Viking Danmark

Tømrerentreprise: Lund Byggefirma A/S

Størrelse: hal: 270 m² og laboratorier: 78 m²

Arkitekt: Leif Høgh Aps.

koldkærgaard

Godsbanekollegiet ligger på de tidligere godsbanearealer i Aarhus. Byggeriet består af et kollegium med 132 værelser fordelt omkring 12 fælleskøkkener og 228 ungdomsboliger. Desuden er der en række fælles faciliteter i bebyggelsen.

Byggeår: 2019-2022

Bygherre: Arbejdernes Andelsboligforening (228 ungdomsboliger) og Kollegiekontoret i Aarhus (132 kollegieværelser)

Totalentreprise: Dansk Boligbyg

Etage areal: 14.000 m2

Arkitekt: Kjaer & Richter, Aarhus

Ingeniør: Søren Jensen og Opland Landskabsarkitekter

Tømrerentreprisen: Lund Byggefirma A/S

Godsbanekollegiet

Etape 3 af Overlundgården består af 8 nybyggede 2-værelses boliger på 77 og 81 m2. Du kan læse mere om boligerne i etape 3 i kataloget fra BoligViborg (pdf).

Etape 4 af Overlundgården består af 9 nybyggede  2- og 3-værelses boliger på mellem 59 og 100 m2. Du kan læse mere om boligerne i etape 4 i kataloget fra BoligViborg (pdf)

overlundgaarden

Bassin 7 – Tårnet

Tårnet eller Kampanilen, som det også bliver kaldt, indeholder 75 boliger. Bygningen er beklædt med kobber, som med tiden vil ændre farve.

Klokketårne og kampaniler har været inspirationskilden for Bjarke Ingels Group (BIG), som er arkitekterne bag Tårnet. Det store ur i tårnet, som strækker sig over flere etager, kan ses på lang afstand. Lejlighederne fremstår i rå beton og med egetræ på gulve, fodlister og karmene på de udvendige døre og vinduer.

 • Byggeår: 2021-2022
 • Bygherre: Bassin 7 Bolig ApS (Anders Holch Povlsen og byudviklerne Rune Kilden og Stine Hindby)
 • Totalentreprise: Kaj Ove Madsen A/S Aarhus
 • Tømrerentreprise: Lund Byggefirma A/S
 • Størrelse: ca. 19.000 m² (Bassin 7 Tårnet og Karéerne)
 • Ingeniør: Arne Elkjær A/S
 • Arkitekt: BIG Architecture

Læs mere på Kampanilens hjemmeside

Kampanilen

Microliving – 119 ungdomsboliger i Tilst ved Aarhus

Projektet omfatter nybygning af 119 ungdomsboliger fordelt på tre etager med lille terrasse eller altan til. Der er tale om 1-værelses boliger på 20-25 m² med eget køkken og bad. Boligerne har højt til loftet og hems, og så er byggeriet bæredygtighedscertificeret og har solceller på taget. Der er desuden adgang til fællessal og udendørs fitnessområde.

Boligerne er opført på den gamle GASA-grund i Tilst.

Viborg Banebyen

144 nye boliger til udlejning og med blandet anvendelse (familier, singler, ældre)

Læs mere om projektet på Dansk Boligbygs hjemmeside

Læs mere på Viborg Banebys hjemmeside

Koldinghave, Bypark Øst, Kolding

Projekt består af 42 ejerlejligheder fordelt i 6 punkthuse. Der er både 3- og 4-værelses boliger i størrelsen 82-159 m². Fra alle lejligheder er der adgang til minimum én stor altan eller terrasse. Boligerne ligger tæt på centrum og er nærmeste nabo til en ny by- og vandpark.

 • Byggeår: 2019-2020
 • Bygherre: Raundahl & Moesby, Crescendo
 • Totalentreprise: Raundahl & Moesby A/S
 • Tømrerentreprisen: Lund Byggefirma A/S
 • Størrelse: 5.000 m²
 • Ingeniør: Ingeniør’ne
 • Arkitekt: CEBRA

Læs mere på Koldinghaves hjemmeside

Risskov Brynet (afd. 67)

117 almene boliger hvoraf der både er ungdomsboliger (punkthus i 8 etager med 6 ungdomsboliger på hver etage) og familieboliger. Desuden er der 12 boliger til autister. De mindste lejligheder er 1-værelses på 37 m² og de største er 4-værelses rækkehuse på 115 m².

Æggepakkeriet

Opførelse af 142 lejligheder, 6 enheder til bolig/erhverv og ca. 500 m² erhvervslokaler. Lejlighederne er fordelt på tre bygninger i forskellige højde – et hjørnehus, et længehus med ca. 600 m² fælles tagterrasse og et højhus.

Læs mere på Æggepakkeriets hjemmeside

Æggepakkeriet

DMJX

Opførelse af den nye DMJX Danske Medie- og Journalisthøjskole, Campus Aarhus, Katrinebjerg

 • Byggeår: 2019-2020
 • Bygherre: Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
 • Totalentreprise: Jørgen Friis Poulsen a/s
 • Tømrerentreprise: Lund Byggefirma A/S
 • Størrelse: 8.200 m² bygning, 4.000 m² p-kælder
 • Ingeniør: Sweco A/S
 • Arkitekt: Arkitema

HC Lumbyesvej

Opførelse af ny villa.

 • Byggeår: 2018
 • Bygherre: Privat
 • Tømrerentreprise: Lund Byggefirma A/S
 • Størrelse: 243,2 m² plus kælder
 • Ingeniør: Ingeniør’ne
 • Arkitekt: Sunke Arkitekter
Villa HC Lumbyesvej

Risskov Brynet, del 2, Aarhus

536 boliger i varierende størrelser fra ca. 26 – 79 m². Byggeriet er opført i blokke i varierende højder fra 5 til 9 etager.

 • Byggeår: 2016-2019
 • Bygherre: Bryg K/S
 • Tømrerentreprise: Lund Byggefirma A/S
 • Størrelse: 32.948 m² etageareal
 • Ingeniør: MOE A/S
 • Arkitekt: Arkitema Architects K/S‎

Læs mere på Risskov Brynets hjemmeside

Risskovbrynet, afdeling 67

Studielandsbyen, Viby J

Renovering af bygninger i eksisterende firelænget bindingsværkgård fra 1700-tallet og opførelse af 56 nye lejlighederindretning af studieboliger. Her er opført 56 nye lejligheder hvoraf nogle kan bruges som delelejlighed. I en staldlænge er der indrettet et fællesrum med bl.a. vaskeri, køkken og lounge område.

 • Byggeår: 2016
 • Bygherre: Studielandsbyen ApS
 • Hovedentreprise: Lund Byggefirma A/S
 • Størrelse: 1190 m²
 • Arkitekt: Lenschow & Pihlmann

Læs mere på Studielandsbyens hjemmeside

studielandsbyen

Camp Logos, Viborg

Opførelse af 70 ungdomsboliger i Viborg i tilknytning til eksisterende ungdomsboligkvarter. Byggeriet er i 3-5 etager, hvor de laveste vender mod syd for at sollyset kan nå bebyggelsens indre gårdrum, hvorfra der er er adgang til alle boliger.

camp logos

Risskov Brynet, Delområde 8, Aarhus

Risskov Brynet 8 består at 211 nye lejligheder. Byggeriet består af to længehuse i som er bygget i 2 til 6 etager et punkthus i 8 etager. I området mellem de to længehuse er der en gård med mulighed for ophold og et område til parkering. Nedenunder er der en 4.000 m² stor parkeringskælder.