Bæredygtighed

Lund Byggefirma har øget fokus på bæredygtighed. Det har vi ud fra et ønske om at bidrage til, at det byggede miljø i Danmark understøtter den grønne omstilling.

Til at hjælpe os med det arbejde har vi fået udarbejdet en såkaldt DGNB-håndbog. DGNB er en forkortelse for Deutche Gesellshaft für Nachhaltiges Bauen og er en bæredygtighedscertificering af byggeri.

Du kan læse mere om DGNB på Green Building Council Denmarks hjemmeside.

I DGNB-systemet er der seks hovedområder som indgår i evalueringen af bæredygtigheden i et byggeri (i parentesen er nævnt vægtningen af området):

  • miljømæssig kvalitet (22,5 %)
  • økonomisk kvalitet (22,5 %)
  • social kvalitet (22,5 %)
  • teknisk kvalitet (15 %)
  • proceskvalitet (12,5 %)
  • områdekvalitet (5 %)

Lund Byggefirma har mulighed for at påvirke flere DGNB-kriterier både direkte og indirekte. I projekterne har vi fokus på de kriterier, som vi kan påvirke enten direkte eller indirekte:

  • En direkte påvirkning betyder, at vi med vores indsats på både virksomheds- og projektniveau er med til at løfte bæredygtigheden i det enkelte projekt.
  • En indirekte påvirkning betyder, at vi med vores generelle holdninger og tilgang til byggeri og i virksomheden, kan være med til at højne bæredygtigheden af det byggede miljø.

Lund Byggefirma vil arbejde med bæredygtighed på flere parametre; både på projektniveau og på virksomhedsniveau. Vi vil uddanne vores medarbejdere, så vi kan sikre, at vi kan bidrage med viden og kompetencer omkring fx materialevalg og affaldsforebyggelse.